ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดและตกแต่งสถานที่จัดงานและซุ้ม (ริมแม่น้ำ) 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน และติดฉากหลังเวทีฯ 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้่าไฟฟ้า ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-7154 2018-11-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องขยายเสียงขนาดความดัง 16 ชาแนล และชุดไฟประดับเวที 2018-11-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจุดพลุในพิธีเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง 2018-11-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่ปล่อยกระทงลงน้ำ ในโครงการประเพณีลอยกระทง 2018-11-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 10-2788 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 10-2526 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะเการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ของงานป้องกันฯ 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าอุปกรณ์สำหรับจัดเลี้ยงฯ ของสำนักปลัดเทศบาลฯ 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลัยสำหรัลสักการะศาลหลักเมือง ฯ 2018-11-14
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ พัดลมเคลื่อนที่ และเก้าอี้ ของสำนักปลัดเทศบาล 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดประตูและหน้าต่างโดยรอบห้องพักรองนายกฯ 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงรับรองของสำนักปลัดเทศบาล 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งป่นสำหรับแช่น้ำดื่ม สำหรับนายกรัฐมนตรี 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำข้าวกล่องสำหรัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ของสำนักปลัดเทศบาล 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ของสำนักปลัดเทศบาล 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคณะแตรวง ในโครงการประเพณีลอยกระทง ของกองการศึกษา 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 82-7078 2018-11-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อราคาซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ของกองการศึกษาฯ 2018-11-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานทะเบียนราษฎรฯ 2018-11-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ของงานป้องกันฯ 2018-11-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 2018-11-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จค่ารักษาความสะอาดทั่วไป ของงานผลประโยชน์ 2018-11-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ ของสำนักปลัดเทศบาล 2018-11-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บ - 6949 2018-11-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างถ่ายเอกสารประเจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของสำนักปลัดเทศบาล 2018-11-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถขยะทะเบียน 82-7705 2018-11-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ ของงานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2018-11-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จ) ของงานสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ 2018-11-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ทะเบียน 81-8693) 2018-11-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องลวกสุกร ของกองสาธารณสุขฯ 2018-11-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0513 ของกองสาธารณฯ 2018-11-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-5145 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-11-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มแบบขวดและน้ำแข็งสำหรับแช่น้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ 2018-10-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของกองสาธารณะสุขฯ 2018-10-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้สำหรับนักกีฬาฯ จำนวน 4 รายการ กองกองการศึกษา 2018-10-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของกองวิชาการฯ 2018-10-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของกองคลัง 2018-10-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ 2018-10-25

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 32 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788