ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2018-12-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบบตเตอร๊่) รถทะเบียน น 9793 2018-12-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2562 ของกองการศึกษา 2018-12-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8731 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง คนที่ 10 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง คนที่ 3 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง คนที่ 2 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง คนที่ 1 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง คนที่ 4 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทางคนที่ 5 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง คนที่ 6 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทางคนที่ 7 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง คนที่ 8 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง คนที่ 9 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก้ไขปัญหาฯ 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุก่อสร้าง ของงานบำบัดน้ำเสีย สำนันกการช่าง 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-3619 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำแข็งป่นสำหรับแช่น้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 2018-12-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเก้าอี้พลาสติกและเต็นท์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 2018-12-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าจอภาพขนาดใหญ่ LED สำหรับการถ่ายทอดสด 2018-12-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเข้าประกวดฯ สำนักปลัดเทศบาล 2018-12-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าดอกไม้จัดประกอบการจัดนิทรรศการฯ สำนักปลัดเทศบาล 2018-12-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8990 กองสาธารณสุขฯ 2018-12-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง 2018-12-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบเลื่อยโซ่ยนต์ ของงานป้องกันฯ 2018-12-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของเทศกิจ 2018-12-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพรถยนต์ที่ส่วนกลาง (รถตู้ทะเบียน นข 2994) 2018-12-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2018-12-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ  5.5 HP สำนักการช่าง 2018-12-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คน ทะเบียน 337271 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างเหมาเช่าเก้าอี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบเสื้อยุืดพระราชทาน 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการ ประจำปีงบระมาณ 2562 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อวัุสดุงานบ้านงานครัว ของงานสวนสาธารณะ สำนักการ่าง 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) ของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง) 2018-12-06

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788