ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนัการช่าง 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บ 9791 กาญจนบุรี 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-1066 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 13 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดสถานที่สถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 8 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 9 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 10 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 11 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 12 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ 2 HP ติดตั้งอยู่หลังป้อมตำรวจโรจน์วงศ๋ของงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2018-12-21
  ประกาศชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถตัดหญ้า แบบนั่งขับ) ของงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน บต-5578 ของกองสาธารณสุข 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-5693 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-5145 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องขยายเสียง โครงการส่งท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานบริหารทั่วไปฯ สำนักการช่าง 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ คนที่ 24 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณ คนที่ 23 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแซ่อมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 22 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ คนที่ 21 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 20 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 18 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธาราณะ คนที่ 17 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 19 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ คนที่ 16  2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 15 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 7 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 6 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 5 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 4 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 34 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 35 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 36 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ คนที่ 27 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ คนที่ 28 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดุแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ คนที่ 26 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ คนที่ 25 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 3 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 2 2018-12-19

 

  ทั้งหมด 1802 รายการ รวมทั้งหมด : 46 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 94
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,642
   ทั้งหมด : 507,800
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788