ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศปผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7154  2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-8233 สำนักการช่าง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7704 กองสาธารณสุข 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะเลขทะเบียน 81-8990 กองสาธารณสุขฯ 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กองสาธารณสุขฯ 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองวิชาการและแผนงาน 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-869 กองสาธารณสุขฯ 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 กองสาธารณสุขฯ 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุข 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งานแผนที่ภาษี กองคลัง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ งานผลประโยชน์ กองคลัง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักกงาน จำนวน 19 รายการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักการช่าง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงพระนามาภิไธย พ.ภ.และธงชาติไทย สำนักปลัดเทศบาล 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 -ขนาด 80 แกรม) สำนักปลัด 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2020-09-21
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-09-21
  ประกาศการเสนอราคาจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. 2564 2020-09-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2563 2020-09-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อดูดท่อยาง สายไฮดรอลิคและน้ำมันไฮดรอลิค รถดูดสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน 81-7411 งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2020-08-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา กองการศึกษา 2020-08-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2020-08-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-08-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2020-07-24
  ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา กองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิิบัติงานกองคลัง 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2563 กองคลัง 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานธุรการ กองคลัง 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการรณค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 กองสาธารณสุขฯ 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 ของกองสาธารณสุข 2019-02-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านสัมพันธ์นิเวศน์ 2019-01-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม กองวิชาการและแผนงาน 2019-01-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแจ้งเตือน (ไวนิล) จำนวน 16 ป้าย ของงานป้องกันฯ 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง (เพิ่มเติม) ระบบไฟฟ้ารอบตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด) สำนักการช่าง 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2562 ของกองคลัง 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถประชาสัมพันธ์ ทะเบีบน บต 206 2018-12-28

 

  ทั้งหมด 1805 รายการ รวมทั้งหมด : 46 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 121
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,669
   ทั้งหมด : 507,827
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788