ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 



  ประกาศผลการเสนอราคา
 



  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2020-07-24
  ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา กองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิิบัติงานกองคลัง 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2563 กองคลัง 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานธุรการ กองคลัง 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการรณค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 กองสาธารณสุขฯ 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2020-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 ของกองสาธารณสุข 2019-02-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านสัมพันธ์นิเวศน์ 2019-01-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม กองวิชาการและแผนงาน 2019-01-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแจ้งเตือน (ไวนิล) จำนวน 16 ป้าย ของงานป้องกันฯ 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง (เพิ่มเติม) ระบบไฟฟ้ารอบตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด) สำนักการช่าง 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2562 ของกองคลัง 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถประชาสัมพันธ์ ทะเบีบน บต 206 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของงานป้องกันฯ 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำนักการช่าง 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ สำนักการช่าง 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนัการช่าง 2018-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บ 9791 กาญจนบุรี 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-1066 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 13 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดสถานที่สถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 8 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 9 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 10 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 11 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ คนที่ 12 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ 2 HP ติดตั้งอยู่หลังป้อมตำรวจโรจน์วงศ๋ของงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2018-12-21
  ประกาศชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถตัดหญ้า แบบนั่งขับ) ของงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน บต-5578 ของกองสาธารณสุข 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-5693 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-5145 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องขยายเสียง โครงการส่งท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานบริหารทั่วไปฯ สำนักการช่าง 2018-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ คนที่ 24 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณ คนที่ 23 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแซ่อมบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ คนที่ 22 2018-12-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ คนที่ 21 2018-12-19

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788