ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-03-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 2021-03-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา 2021-03-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำนักปลัดเทศบาล 2021-03-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-03-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศกระบะ หมายเลขทะเบียน กง 1242 กาญจนบุรี 2021-03-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานเป็นพนักงานขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-03-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายพิมพ์ขาว งานบริหารทั่วไปฯ สำนักการช่าง 2021-03-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการ กองคลัง 2021-03-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-03-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 2021-03-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2564 กองคลัง 2021-03-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-03-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 กองสาธารณสุขฯ 2021-03-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 กองสาธารณสุขฯ 2021-03-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองสวัสดิการสังคม  2021-03-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษา 2021-03-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-03-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำประกาศผลการเลือกตั้ง สำนักปลัดเทศบาล 2021-03-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล 2021-03-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กองสาธารณสุข 2021-03-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ฯ โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 2021-03-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในห้องงานผลประโชยน์ฯ กองคลัง 2021-03-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-03-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุข 2021-03-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น) กองสวัสดิการสังคม 2021-03-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดฯ 2021-03-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับตกแต่งบริเวณพระบรมรานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 (ประตูเมืองกาญจนบุรี) ตามโครงการจัดทำแผ่นดินพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 2021-03-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์สีขาว , เก้าอี้พลาสติก , พัดลมอุตสาหกรรมและเครื่องปรับอากาศฃนิดเคลื่อนที่ ตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่ 2021-03-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดฯ ตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 2021-03-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำภัตตาหารเช้าและภัตตาหารพร้อมปิ่นโต ตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 2021-03-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2564 กองการศึกษา 2021-03-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ (น้ำยากำจัดยุงลาย) กองสาธารณสุขและสิ่งแลดล้อม 2021-03-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-03-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) งานการเงินและบัญชีของคลัง 2021-03-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณตุดที่กำหนดให้เป็นหน่วยเลือกตั้งฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-03-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7705 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-03-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7705 กองสาธารณสุข 2021-03-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 กองสาธารณสุขและสิิ่งแวดล้อม 2021-03-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-03-02

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788