ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองวิชาการและแผนงาน 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 8 รายการ) สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักการช่าง 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2564 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุขฯ 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บริการคลินิกหมอครอบครัวอบอบอุ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต) สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-09-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-09-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎรฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ กองสวัสดิการสังคม  2021-09-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถขยะหมายเลขทะเบียน 81-5693 กาญจนบุรี 2021-09-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-09-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน) สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-8693 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-08-27
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 2021-08-27
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2021-08-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าให้บริการ CAT C ineternet Smart government 300 Mbps./300 Mbps. 2021-08-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 34 รายการ งานทะเบียน 2021-08-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ สำนักปลัดเทศบาล 2021-08-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าด้านหลังสำนักงานอาคาร 2 และโช้คประตูหน้าห้องงานทะเบียนฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ สำนักปลัดเทศบาล 2021-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่และจดทะเบียนโดเมนเนม กองวิชาการและแผนงาน 2021-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล 2021-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กพ 602 กาญจนบุรี กองวิชาการและแผนงาน 2021-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8690 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-17

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788