ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศราคากลาง
   เปิดเผยราคากลางโครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทางถนนแสงชูโตบริเวณหน้าร้านก๊อกไฮเอ็นถึงหน้าโรงแรมศรีเมืองกาญจน์และถนนหลักเมืองบริเวณแยกตัดถนนแสงชูโตถึงบริเวณราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 2022-03-18
  เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะบริเวณถนนพัฒนากาญจน์  2022-02-22
  เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ  2022-02-22
  เปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสถานีรถไฟ 8/2 (ปากซอยครกแตก) 2022-01-26
  เปิดเผยราคากลาง โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ  2022-01-21
  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนพัฒนากาญจน์ แยกแสงชูโต ซอย 16/1 2021-11-23
  เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ 2021-10-08
  เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง 2021-10-08
  เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 2021-10-08
  โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนนและที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-10-07
  ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนนและที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-07
  กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันและเครื่องวัดอุณหภูมิ อสม.ประจำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-05-07
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จัดจ้างก่อสร้างไฟสัญญาณจราจรบริเวณถนนพัฒนากาญจน์ตัดกับถนนชอยโปรษณีย์ 1 รายการ 2021-04-27
  ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างสัญาณไฟจราจรบริเวณถนนพัฒนากาญจน์ตัดกับถนนซอยไปรษณีย์ 2021-04-02
  ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน 2021-01-13
  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณลานจอดรถ สวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ 2020-12-22
  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสู้ดีทะลุตรอกบ้านใหม่ 2020-12-15
  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนพัฒนากาญจน์ตัดกับถนนซอยไปรษณีย์ 2020-12-03
  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสู้ดีทะลุตรอกบ้านใหม่ 2020-10-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยเขียนแบบ  งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2020-10-05
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่้งานก่อสร้าง 2020-09-30
  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแสงชูโตซอย 20 2020-09-08
  เปิดเผยราคากลางราคากลางโครงการปรับปรุงทัศนีย์ภาพบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามข้างโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์และเกาะกลางถนนจากสี่แยก สภ.เมืองกาญจนบุรีถึงสี่แยกหอนาฬิกา 2020-08-27
  เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดูรายละเอียดได้ที่นี่) 2020-08-24
  ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนนและที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-08-19
  เปิดเผยราคากลาง  โครงการจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง 2020-08-10
  เปิดเผยราคากลาง  โครงการจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ  2020-08-10
  เปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กชั้นเดียว บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-08-06
  เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ  2020-06-22
  เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง 2020-06-22
  เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ 2020-06-22
  เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฎิบัติงานกองคลัง 2020-06-15
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแสงชูโตเชื่อมถนนอินเดียพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2020-05-22
  เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานกองคลัง 2020-04-21
  เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 2020-04-15
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสู้ดีทะลุตรอกบ้านใหม่ 2020-03-23
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยญี่ปุ่น 2020-03-23
  เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแสงชูโตซอย 20 2020-03-20
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นยางพาราสังเคราะห์ บริเวณสนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวร 2020-03-05
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแสงชูโตเหนือเชื่อมถนนอินเดียพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2020-03-05

 

  ทั้งหมด 172 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788