ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   จัดซื้อ-จัดจ้าง
   ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-18
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-10
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-05-30
  ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2022-04-11
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-28
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-01-19
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-15
  การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 2021-10-11
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-09-17
  ประกาศกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดอุณหภูมิ อสม.ประจำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-09-16
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-09-14
  ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2021-09-09
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 2021-08-31
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) 2021-07-19
  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดอุณหภูมิอแบบพกพา กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 2021-06-16
  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-06-07
  ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2021-06-01
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-05-28
  ประกวดราคจ้างเหมาก่อสร้างสัญญาณไฟจรจร บริเวณถนนพัฒนากาญจน์ตัดกับถนนซอยไปรษณีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-05-25
  ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2021-05-20
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-05-14
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2021-05-14
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-04-28
  ประกวกราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน 2 คน ด้วยวิธีประกวดราคา 2021-02-18
  ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2021-02-09
  ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2021-01-20
  ประกาศผลการผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 2021-01-14
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสู้ดีทะลุตรอกบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-01-12
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสู้ดีทะลุตรอกบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-01-12
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นแอสฟัลท์คอนกรีตบริเวณลานจอดรถ สวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-01-12
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-06
  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณลานจอดรถสวนสมเด็จพระญาณสังวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-12-29
  ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2020-12-25
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-12-21
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสู้ดีทะลุตรอกบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-11-13
  การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP 2020-10-21
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-10-15
  ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-10-05
  ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลลท์ติกคอนกรีตถนนแสงชูโต ซอย 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-10-02
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-09-21

 

  ทั้งหมด 119 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788