ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล  


1. ชุมชนเตาปูน 1,2

2. ชุมชนเตาปูน 3

3. ชุมชนร่วมพัฒนา

4. ชุมชนท่าน้ำชุกโดน

5. ชุมชนโรงหีบอ้อย

6. ชุมชนอู่ทอง

7. ชุมชนบ้านชุกกุ่ม

8. ชุมชนปิ่นทอง

9. ชุมชนวิสุทธรังสี

10. ชุมชนตลาดผาสุก

11. ชุมชนบ้านใต้

12. ชุมชนบ้านบ่อ

13. ชุมชนดอนรัก

14. ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง

15. ชุมชนตลาดชุกโดน

16. ชุมชนบ้านหนือ 1

17. ชุมชนบ้านเหนือ 2

18. ชุมชนบ้านเหนือ 3

19. ชุมชนจงเจริญ

20. ชุมชนประชาภิบาล

21. ชุมชนแม่น้ำแคว

22. ชุมชนสัมพันธ์นิเวศน์

23. ชุมชนสถานีรถไฟดอนรัก

24. ชุมชนแสงชูโตเหนือ

25. ชุมชนวังใหญ่

26. ชุมชนศาลากลาง

27. ชุมชนซอยไปรษณีย์

แผนที่เขตเทศบาล

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ : แก้ไชวันที่ : 2013-01-30 17:05:19  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 309
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,124
   ทั้งหมด : 507,282
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788