ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่น
พิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
งานพิธีแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ครบทั้ง 35 หน่วยเลือกตั้ง
big cleaning day ณ สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี (บขส.)
"การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านเหนือ 1"
ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขากาญจนบุรีจัด"กิจกรรมการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบน้ำเสียของเทศบาลเมือง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับคณะครู
งานลอยกระทงประจำปี 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฎสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชิรญาณสังวร
จิตอาสาวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและภาพผลงานของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เมืองกาญจน์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
รายงานกิจการประจำปี 2561
วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
มากแยกขยะ ก่อนทิ้่งกันเถอะ
ร่วมงาน ย้อยร้อยกรุงเก่า ณ วัดป่าเลไลก์ ลาดหญ้ากาญจนบุรี
โครงการประเพณี งานหล่อเทียนเข้าพรรษา 61
เทศบาลพบประชาชน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
คณะผู้บริหาร
งานแข่งขันเรือยาวประจำปี 2557
แถลงข่าวพบปะสื่อมวลชน
กรีฬาอนุบาล
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
กิจกรรมวันสงกรานต์
มอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25มี.ค.56
เทศบาลสัญจร ครั้งที่ 2
พิธียกช่อฟ้าศาลหลักเมือง
Big cleanning day
การประชุมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 เวลา 13.00น. 16.00 น
ตรวจโรงเรียนพระราชทาน ท.2(รอบระดับประเทศ)
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 ม.ค.56
กิจกรรมงานวันเด็ก 12 มกราคม 2556
งานวันเด็ก 11 มกราคม 2556
แจกเบี้ยยังชีพคนชรา 8 มกราคม 2556
กิจกรรมนายกเทศมนตรี
เทสโก้ โลตัสมอบจักรยานเป็นของขวัญงานวันเด็ก
ประชุมร่วมงานจราจร
ทำบุตรตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 56

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 201
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,283
   ทั้งหมด : 502,058
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788