ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

 


http://upload/doc/1481-ประกาศเทศบาล(เบี้ยผู้สูงอายุ2559).doc  

http://

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 06 วันที่ :2015-02-11 14:59:30 แก้ไชวันที่ : 2018-10-18 15:18:47  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  51
   เดือนนี้ : 22,958
   ปี พ.ศ.นี้ : 74,729
   ทั้งหมด : 374,112
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788