ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


ขอเชิญช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

smileyสนใจสอบถามรายละเอียดsmiley  

งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  

เบอร์โทร 034-511502 ต่อ 172,173

 

?คุณมานัส ประสิทธิวัฒน์ อาศัยในชุมชนบ้านเหนือ 2

 สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

 

 

 

 

 


คุณยุลา  รอดรักษา ? อาศัยในชุมชนบ้านเหนือ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 06 วันที่ :2015-02-11 14:37:33 แก้ไชวันที่ : 2018-10-18 15:19:24  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  308
   เดือนนี้ : 15,159
   ปี พ.ศ.นี้ : 111,241
   ทั้งหมด : 410,624
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788