ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน

ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

 


 ด้วยงานชุมชนเมือง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ บริเวรณลานพิกุล ชุมชนบ้านเหนือ 1, บ้านเหนือ 2 และชุมชนบ้านเหนือ 3

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 06 วันที่ :2015-02-11 11:11:08 แก้ไชวันที่ : 2015-02-23 16:44:42  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  731
   เดือนนี้ : 12,451
   ปี พ.ศ.นี้ : 81,505
   ทั้งหมด : 210,427
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788