ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


ขอเชิญร่วมพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียน (ป พ.๑)

 


ด้วย เทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะจัดพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียน (ป พ.๑.)  และประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ปีการศึกษา๒๕๕๕ ใน วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช โดยมีนักเรียนที่เข้ารับหลักฐานแสดงผลการเรียน   (ป พ.๑) และประกาศนียบัตรฯในครั้งนี้ จำนวน ๕๔๐ คน  เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่นักเรียนทุกคน จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 04 วันที่ :2013-03-06 14:51:08 แก้ไชวันที่ : 2013-03-06 14:59:50  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  3
   เดือนนี้ : 267
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,081
   ทั้งหมด : 502,856
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788