ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 


เทศบาลเมืองกาญจนบุรีจัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนำสุนัข และแมว รับบริการได้

ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 -30เมษายน 2556

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 05 วันที่ :2013-03-06 10:37:54 แก้ไชวันที่ : 2013-03-06 11:08:57  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 180
   ปี พ.ศ.นี้ : 196,075
   ทั้งหมด : 495,458
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788