ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


กองการศึกษา

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 


    งานธุรการ
    งานแผนและโครงการ
    งานงบประมาณ
    งานการเจ้าหน้าที่
    งานกิจการนักเรียน
    หน่วยศึกษานิเทศก์
    โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
    ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      - งานกีฬาและนันทนาการ
      - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒธรรม

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 23:39:23 แก้ไชวันที่ : 2013-01-28 23:51:14  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  4
   เดือนนี้ : 268
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,082
   ทั้งหมด : 502,857
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788