ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

    หน้าที่รับผิดชอบ

 

        - งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

        - งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

 

        - งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท

 

        - งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน

 

        - งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้

 

        - งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

 

        - งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล

 

        - งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล

 


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:26:57 แก้ไชวันที่ : 2013-01-28 23:55:41  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  2
   เดือนนี้ : 303
   ปี พ.ศ.นี้ : 303
   ทั้งหมด : 501,078
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788