ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


        -   งานรักษาความสะอาด

 


           เป็นงานควบคุมดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ งานกวาดขยะบนถนน ทางเท้า และที่สาธารณะอื่นๆ งานเก็บขนขยะมูลฝอย งานตัก ลอกและล้างท่อ หรือรางระบายน้ำ งานกวาดล้างทำความสะอาดตลาดสด งานกำจัดขยะมูลฝอย และงานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น

.

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:10:15 แก้ไชวันที่ : 2013-01-29 00:05:37  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 36
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,221
   ทั้งหมด : 498,603
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788