ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


        -   งานส่งเสริมสุขภาพ

 


         เป็นงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จำนวน 14 ชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ งานอนามัยโรงเรียน งานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานโภชนาการ งานสุขศึกษา และงานสุขภาพจิต เป็นต้น

.

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:09:45 แก้ไชวันที่ : 2013-01-29 00:05:07  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  13
   เดือนนี้ : 5,487
   ปี พ.ศ.นี้ : 28,865
   ทั้งหมด : 157,787
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th