ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


        -   งานป้องกันและคุมโรคติดต่อ

 


         เป็นงานที่รับผิดชอบการป้องกันและควบคุมโรค ที่สามารถป้องกันได้ เช่น การควบคุมแมลงและพาหะนำโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันการติดยาและสารเสพติด เป็นต้น

.

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:09:16 แก้ไชวันที่ : 2013-01-29 00:04:39  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 108
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,293
   ทั้งหมด : 498,675
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788