ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


        -   งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒธรรม

 


.

.

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:05:34 แก้ไชวันที่ : 2013-01-28 23:49:53  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  108
   เดือนนี้ : 5,691
   ปี พ.ศ.นี้ : 36,833
   ทั้งหมด : 165,755
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th