ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


เปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กชั้นเดียว บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 


เปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กชั้นเดียว บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาญจนบุรี วงเงินงบประมาณ 700,000 บาท (คลิกอ่าน)

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : manthana วันที่ :2020-08-06 10:23:13 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  2
   เดือนนี้ : 290
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,219
   ทั้งหมด : 499,601
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788