ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ 

 


เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ วงเงินงบประมาณ 4,657,630 บาท คลิกอ่าน 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : ffi วันที่ :2020-06-22 10:12:44 แก้ไชวันที่ : 2020-06-22 14:07:54  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  1
   เดือนนี้ : 289
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,218
   ทั้งหมด : 499,600
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788