ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


กำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ลงทะเบียนอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 

 


ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2563 ตามกำหนดการที่แนบมา โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะเริ่มลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านพักอาศัยของผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
.
จึงขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้รอพบเจ้าหน้าที่ที่บ้านหรือมอบหมายบุคคลอื่นในครอบครัวหากติดภารกิจ

เพื่อจะได้ยืนยันหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 07 วันที่ :2020-04-20 16:47:53 แก้ไชวันที่ : 2020-04-21 11:56:47  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 372
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,546
   ทั้งหมด : 503,321
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788