ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 


- ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิดอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
- รายละเอียดราคา่กลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2019-11-28 14:12:05 แก้ไชวันที่ : 2019-11-28 14:41:45  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 276
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,554
   ทั้งหมด : 504,329
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788