ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ี่่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อมิใช่ก่อสร้าง

 


สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2019-08-20 20:13:19 แก้ไชวันที่ : 2019-08-20 21:32:12  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 192
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,470
   ทั้งหมด : 504,245
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788