ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


รูปภาพกิจกรรมงานวันลอยกระทง

 


เมื่่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 19.00 น. ณ บริเวณศาลา 60 พรรษามหาราช ทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

โดยนางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง ทางผู้สูงอายุและชุมชน 

                               ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโชว์เต้นไลน์แดนซ์
      

        

    

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : mui วันที่ :2018-11-28 15:35:42 แก้ไชวันที่ : 2018-11-29 10:03:52  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 288
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,102
   ทั้งหมด : 502,877
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788