ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


เปิดเผยราคากลาง  โครงการ  ก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนพัฒนากาญจน์  หน้าปากทางจัดสรรวัดเหนือ  1

 


เปิดเผยราคากลาง  โครงการ  ก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนพัฒนากาญจน์  หน้าปากทางจัดสรรวัดเหนือ  1  วงเงินงบประมานที่ได้รับจัดสรร  276,000  บาท  คลิกอ่านรายละเอียด

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : ffi วันที่ :2018-06-20 09:49:34 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  20
   เดือนนี้ : 22,927
   ปี พ.ศ.นี้ : 74,698
   ทั้งหมด : 374,081
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788