ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


โครงการจ้างบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 


โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี คลิกที่นี่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nook วันที่ :2018-06-06 14:39:38 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  932
   เดือนนี้ : 19,972
   ปี พ.ศ.นี้ : 47,154
   ทั้งหมด : 346,537
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788