ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


เปิดเผยราคากลาง  โครงการ  ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์  บริเวณสวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ

 


เปิดเผยราคากลาง  โครงการ  ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์  บริเวณสวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ  วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร  495,000  บาท  คลิกอ่าน

โดยทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์  ขนาด  30  วัตต์  ตู้คอนโทลนพร้อมอุปกรณ์ควบคุม  ปิด-เปิด  อัตโนมัติ  พร้อมตอม่อและเสา  จำนวน  11  ชุด

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : ffi วันที่ :2018-06-06 11:16:05 แก้ไชวันที่ : 2018-06-06 11:25:43  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  898
   เดือนนี้ : 19,938
   ปี พ.ศ.นี้ : 47,120
   ทั้งหมด : 346,503
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788