ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


เปิดเผยราคากลาง  โครงการ  ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ  บริเวณพื้นที่โรงบำบัดเสีย

 


เปิดเผยราคากลาง  โครงการ  ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ  บริเวณพื้นที่โรงบำบัดเสีย   วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร  2,000,000  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  อ่านคลิกรายละเอียดได้ที่นี่

โดยทำการต่อเติมอาคาราจอดรถกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นอาคารโครงหลังคาเมททัลชีทและก่อผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายลวดถัก  พร้อมเทคอนกรีตพื้น  คสล.  หนา  0.15  เมตร

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : ffi วันที่ :2018-05-31 11:09:01 แก้ไชวันที่ : 2018-05-31 11:09:42  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  918
   เดือนนี้ : 19,958
   ปี พ.ศ.นี้ : 47,140
   ทั้งหมด : 346,523
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788