ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

ดูรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

 


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 07 วันที่ :2018-01-08 12:37:57 แก้ไชวันที่ : 2018-01-11 16:09:05  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  434
   เดือนนี้ : 14,399
   ปี พ.ศ.นี้ : 165,071
   ทั้งหมด : 293,993
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788