ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


ตารางแสดงวงเงิน  ก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน  คสล.  พร้อมท่อระบายน้ำ

 


ก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนคสล.  พร้อมท่อระบายน้ำ  ซอย  5/3  ซอยเจริญสุข  (จรรยาไทยรัฐ)  

โดยทำการรื้อถนนจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเดิมออก  แล้วทำการก่อสร้างบ่อพักริมถนน  จำนวน  2  บ่อ  พร้อมเชื่อท่อระบายน้ำ  ขนาด  0.60  เมตร  และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  โดยมีความกว้างประมาณ  6.00  เมตร  ยาวประมาณ  288.00  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,725.00  ตารางเมตร  คลิกอ่านรายละเอียดที่นี้

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : ffi วันที่ :2017-12-19 14:39:57 แก้ไชวันที่ : 2017-12-19 16:09:25  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  427
   เดือนนี้ : 14,392
   ปี พ.ศ.นี้ : 165,064
   ทั้งหมด : 293,986
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788