ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1
 

 


เปิดเผยราคากลางค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กดที่นี่

โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มารับบริการ กดที่นี่

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nook วันที่ :2017-12-12 16:18:34 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  408
   เดือนนี้ : 14,373
   ปี พ.ศ.นี้ : 165,045
   ทั้งหมด : 293,967
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788