ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


โครงการจ้างเหมาทำงานรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจบุรี
 

 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กดที่นี่

ราคากลางโครงการจ้างเหมาทำงานรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nook วันที่ :2017-12-12 10:40:39 แก้ไชวันที่ : 2017-12-12 10:44:41  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  412
   เดือนนี้ : 14,377
   ปี พ.ศ.นี้ : 165,049
   ทั้งหมด : 293,971
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788