ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3

 


 

พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 ประดิษฐานอยู่ด้านหลังประตูหน้าเมือง เป็นพระบรมรูปในท่าประทับหันพระพักตร์เข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2534 ในปี พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังสมุหกลาโหมสร้างกำแพงเมืองขึ้นเพื่อปกป้องประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร ด้วยเมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองที่อังกฤษ พม่า และรามัญ ใช้เป็นเส้นทางสัญจรผ่านไปมา กำแพงเมืองที่สร้างขึ้นมีความยาว 440 ม. กว้าง 200 ม. มีป้อมมุมเมืองสี่ป้อม ประตูหกประตู

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-11-08 14:51:21 แก้ไชวันที่ : 2017-11-14 14:25:14  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 108
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,293
   ทั้งหมด : 498,675
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788