ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

 


ศาลหลักเมือง สร้างขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2503 แทนศาลเดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรม เป็นอาคารจัตุรมุขหลังคาทรงไทย มีทางเดินเข้าออกทั้งสี่ทิศ ตัวอาคารหันหน้าไปยังบริเวณที่แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาสบกันภายในประดิษฐานหลักเมืองซึ่งเป็นเสาหัวเม็ดทรงมัน ด้านหน้ามีศิลาจารึกและจารึกไม้สักซึ่งระบุวันเดือนปีที่สร้างเมือง ศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะของชาวกาญจนาบุรี เวลามีงานประเพณีสำคัญ เช่น งานบวช แต่งงาน โกนผมไฟเด็ก ก็จะมากราบไหว้เพื่อบอกกล่าวเจ้าพ่อศาลหลักเมืองเสมอ รถทุกคันที่วิ่งผ่านบริเวณนี้ก็แสดงความเคารพด้วยการบีบแตร เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดงานไหว้ศาลหลักเมืองขึ้นในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 (เดือน พ.ค.) เป็นประจำทุกปี 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-11-08 14:30:29 แก้ไชวันที่ : 2017-11-14 14:32:24  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 108
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,293
   ทั้งหมด : 498,675
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788