ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์และงานประกอบอื่นๆ (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

 


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 07 วันที่ :2017-10-17 16:15:35 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  26
   เดือนนี้ : 12,448
   ปี พ.ศ.นี้ : 163,120
   ทั้งหมด : 292,042
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788