ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง

 


ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ชื่อโครงการ  จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง คลิกรายละเอียดที่นี่

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : ffi วันที่ :2017-10-02 10:28:38 แก้ไชวันที่ : 2017-10-02 10:40:04  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 202
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,284
   ทั้งหมด : 502,059
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788