ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี และหน้าเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศประมูลจ้างฯ

- ราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ

 


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 07 วันที่ :2017-06-19 10:29:02 แก้ไชวันที่ : 2017-06-19 13:15:08  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 96
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,281
   ทั้งหมด : 498,663
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788