ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเกาะกลางถนนอู่ทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

- ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ

- ราคากลางฯ

 


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 07 วันที่ :2017-01-25 10:45:49 แก้ไชวันที่ : 2017-01-25 10:48:29  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  122
   เดือนนี้ : 3,522
   ปี พ.ศ.นี้ : 16,710
   ทั้งหมด : 85,777
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

มาร์ชเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkancity.go.th
E-mail kan@muangkancity.go.th